‘ഒരു നടരാജ വിഗ്രഹമോ,ശില്പമോ, ചിത്രമോ കാണാത്തവര്‍  ആരുംതന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. എന്നാല്‍ നടനത്തിന്‍റെ ഈറ്റില്ലമായ ചിദംബരം മഹാക്ഷേത്രം എത്രപേര്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രാതീത കാലം മുതല്‍ നടനത്തിനു പുകള്‍ പെറ്റ നാട്ട്യ ഗേഹമായ ചിദംബരം നടരാജ ക്ഷേത്ര വിസ്മയങ്ങള്‍ വാക്കുകളായി പുനര്‍ജെനിക്കുകയാണിവിടെ.

നാട്യ കുലപതിയായ ശിവനു വേണ്ടി നിർമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മഹാ ക്ഷേത്രമാണ് ചിദംബരം. പഞ്ച ഭൂത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇവിടെ ശിവൻ ആകാശ രൂപിയാണ്.

Desadanam

അതിവേഗം വളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലോകത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്ര മാസികയാണ് ദേശാടനം. വ്യത്യസ്ഥങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ അതുല്യമായ ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു ദേശാടനം ഓൺലൈൻ ചാനൽ.

സാമ്യമുള്ളവ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *