ഒരു NFT ആർട്ട് പീസ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിന് വിറ്റുവെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്! ആയിരക്കണക്കിന് മുതൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ സമ്പാദിക്കാൻ കലാകാരന്മാരെ NFT സഹായിച്ചു. അപ്പോൾ, എന്താണ് NFT, NFT ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം?

NFT (നോൺ ഫംഗബിൾ ടോക്കൺ) എന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ വാങ്ങാനും സ്വന്തമാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു അതുല്യ ഡിജിറ്റൽ ലെഡ്ജർ ഡാറ്റ യൂണിറ്റാണ്. ഒരു അദ്വിതീയ തിരിച്ചറിയൽ കോഡുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക്ചെയിനിലെ ഒരു അസറ്റാണ് NFT (നോൺ ഫംഗബിൾ ടോക്കൺ). വിതരണം ചെയ്ത ലെഡ്ജറിന്റെ ഒരു രൂപമായ ബ്ലോക്ക്ചെയിനിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ അടങ്ങുന്ന ഒരു തരം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയാണിത്. ഒരു NFT യുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ബ്ലോക്ക്ചെയിനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഉടമയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യാം, ഇത് NFT കൾ വിൽക്കാനും വ്യാപാരം ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ, കല, വീഡിയോകൾ, സംഗീതം, സിനിമകൾ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ NFT-കൾക്ക് കഴിയും.

ഒരു NFT ആർട്ട് എവിടെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ കലകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി NFT ആർട്ട് മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസുകൾ ഉണ്ട്.

മുൻനിര NFT മാർക്കറ്റ്‌പ്ലെയ്‌സായ OpenSea, ഉപയോക്തൃ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തേതും വലുതുമായ വിപണിയാണ്. കലാപ്രേമികൾ മറ്റ് കലാകാരന്മാരെ പ്രദർശനങ്ങളിലും ഇവന്റുകളിലും പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഗെയിമിംഗ്, മെമ്മുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള NFT-കൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കേന്ദ്രീകൃത NFT മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് Rarible.
Desadanam

അതിവേഗം വളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ലോകത്തെ ഒരു സ്വതന്ത്ര മാസികയാണ് ദേശാടനം. വ്യത്യസ്ഥങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ അതുല്യമായ ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു ദേശാടനം ഓൺലൈൻ ചാനൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *